Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

borealis
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms
borealis

June 18 2015

borealis
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

June 17 2015

borealis
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy viamaua maua

June 16 2015

borealis
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.

June 08 2015

borealis
1324 34e7 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaszczygielski szczygielski
borealis
5271 145c
Reposted fromnyaako nyaako viamaua maua

June 07 2015

7285 97fc 500

June 06 2015

borealis
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viafatu fatu
borealis
0747 bcfa 500
Reposted frommatwin matwin viaunwelcome unwelcome

June 03 2015

borealis
Same koszmarne wiadomości
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viatfu tfu

May 28 2015

borealis

May 25 2015

borealis
0174 6924 500
Kraków, Twardowskiego, emenemsy.
Reposted fromredshadow redshadow viamaua maua

May 23 2015

borealis
9312 7aee 500
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty viagwiazdeczka gwiazdeczka
borealis
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viagwiazdeczka gwiazdeczka
borealis
0696 4c6a
Reposted fromxalchemic xalchemic viafatu fatu
borealis
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

borealis
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viafatu fatu

May 22 2015

borealis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl