Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

borealis
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk

July 09 2015

borealis
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
Sponsored post
feedback2020-admin
borealis
2936 f0bf 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagwiazdeczka gwiazdeczka
borealis
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viafatu fatu
borealis
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viagwiazdeczka gwiazdeczka
borealis
Reposted fromsuperfly superfly viatfu tfu

June 29 2015

borealis
5133 de4f 500
Reposted fromssozs ssozs viatinygingergirl tinygingergirl
borealis
4713 3781 500
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viamaua maua

June 28 2015

borealis
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
borealis
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viamaua maua

June 24 2015

borealis
You only live once, but if you do it right, once is enough.
— Mae West
Reposted fromraindrops raindrops viamaua maua

June 22 2015

borealis
1740 0a1a
Reposted from1923 1923 viamaua maua
borealis
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viafatu fatu
borealis
8739 be28 500
"Ości" 10
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viafatu fatu
borealis
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafatu fatu

June 21 2015

borealis
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajakubzulczyk jakubzulczyk
borealis
4117 e1eb 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viapopcltr popcltr

June 20 2015

borealis
Reposted fromtfu tfu

June 19 2015

borealis
3335 4326
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viamaua maua
borealis
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viamaua maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...